Giá dịch vụ

Khám phá 7 bước massage tại Đại Nam

  • Ngâm chân nước gừng
  • Chườm ngải cứu vai gáy, lưng
  • Massage bàn tay, cánh tay
  • Massage chân
  • Lăn đá nóng trên lưng
  • Massage cổ, vai, gáy
  • Lau nước lá xông