Khách Tours

Đại Nam Foot Massage phục vụ và hợp tác với các đoàn khách Tour lẻ hoặc Tour do các công ty Du lịch tổ chức. Có chính sách chia sẻ lợi nhuận và % chiết khấu cho mỗi đoàn Tour.

  • Đối với Tour lẻ chúng tôi sẽ tính theo số lượng khách để giảm giá hoặc chiết khấu riêng theo số lượng khách.
  • Đối với đoàn Tour do công ty tổ chức hợp tác lâu dài chúng tôi xây dựng mức giá dịch vụ riêng hoặc tính % triết khấu trên tổng số lượng khách (20%)
  • Có xuất hóa đơn VAT 10%
  • Gói dịch vụ massage chân + body 60′ >> 90′ >> 120′
  • (gồm 7 bước massage, chườm ngải & đá nóng)